• Нѣколко бѣлѣжки за Хаджи Йоакима, даскала Крчовскаго : [статия] / Съобщава М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 34 (1890), с. 569-573.
    • [с. 569]
    • [с.] 570
    • [с.] 571
    • [с.] 572
    • [с.] 573