Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров на гости на моряците от Черноморски флот.
 
Created:
18.07.1934
 
Spatial:
Севастопол, Украйна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160198
 
Subject:
политик; посещение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov