Current View
Citation link:
Title:
Социални и личностни фактори в езиковото тестиране и оценяване : Автореферат / Мария Цветанова Цветкова ; Науч. ръководител Ангел Ангелов.
 
Creator:
Цветкова, Мария Цветанова; Ангелов, Ангел Георгиев филолог науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по шифър 2.1 Филология (Прил. лингвистика с англ. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по англицистика и американистика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Чужди езици методика на преподаването.; Социолингвистика.
 
*** *** ***
 
001:
001154287
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветкова, Мария Цветанова
 
245:
Социални и личностни фактори в езиковото тестиране и оценяване :| Автореферат /| Мария Цветанова Цветкова ; Науч. ръководител Ангел Ангелов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.398 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
56 л. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по шифър 2.1 Филология (Прил. лингвистика с англ. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по англицистика и американистика| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Чужди езици| методика на преподаването.| Социолингвистика.
 
700:
Ангелов, Ангел Георгиев| филолог| науч. ръководител