Abstract:
Христина Морфова в ролята на Елеонора от ”Трубадур” на Верди.
 
Creator:
J.F.Langhans
 
Created:
1917
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671000
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 169.
 
Subject:
музикант; костюм; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld