Current View
Citation link:
Title:
Факт и фикция в мемоарния разказ след 1990 г. : Автореферат / Бистра Петрова Величкова ; Науч. ръководител Снежана Попова.; Fact and fiction in the memoir narrative after 1990 Bistra Petrova Velichkova
 
Creator:
Величкова, Бистра Петрова; Velickova, Bistra Petrova; Попова, Снежана Борисова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен разказ) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Мемоарна литература теми, образи, сюжети. България
 
*** *** ***
 
001:
001152112
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Величкова, Бистра Петрова
 
245:
Факт и фикция в мемоарния разказ след 1990 г. :| Автореферат /| Бистра Петрова Величкова ; Науч. ръководител Снежана Попова.
 
246:
Fact and fiction in the memoir narrative after 1990| Bistra Petrova Velichkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 455.8 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
26 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен разказ)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Мемоарна литература| теми, образи, сюжети.| България
 
700:
Velickova, Bistra Petrova| Попова, Снежана Борисова| науч. ръководител