Citation link:
  • Българите в "Orlando Furioso" и в по-старата френска драма /От Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с подпис на проф. Шишманов