Current View
Title:
Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica : Възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора : Автореферат / Мария Ангелова Рогова ; Науч. ръководител Венета Михова Капчина-Тотева.; In vitro propagation of Bulgarian endemic Achillea thracica Opportunities for ex situ conservation of endangered and protected species of Bulgarian flora Mariya Angelova Rogova
 
Creator:
Рогова, Мария Ангелова; Rogova, Marija Angelova; Капчина-Тотева, Венета Михова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Направление 4.3 Биол. науки (Физиология на растенията - ин витро култивиране на лечебни растения) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Медицински растения.; Фармацевтична ботаника.; Растения размножаване.; Биотехнология.
 
*** *** ***
 
001:
001131039
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рогова, Мария Ангелова
 
245:
Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica :| Възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора : Автореферат /| Мария Ангелова Рогова ; Науч. ръководител Венета Михова Капчина-Тотева.
 
246:
In vitro propagation of Bulgarian endemic Achillea thracica| Opportunities for ex situ conservation of endangered and protected species of Bulgarian flora| Mariya Angelova Rogova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.200 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
57 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", Направление 4.3 Биол. науки (Физиология на растенията - ин витро култивиране на лечебни растения)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Медицински растения.| Фармацевтична ботаника.| Растения| размножаване.| Биотехнология.
 
700:
Rogova, Marija Angelova| Капчина-Тотева, Венета Михова| науч. ръководител