Current View
Citation link:
Title:
Фонология на сложните съществителни имена в различните езици : Влияние на акцентните структури на чуждия език върху продукцията и перцепцията в родния език (при конструкции от вида съществително име + съществително име в английския и българския език) : Автореферат / Николета Росенова Стойкова ; Науч. ръководител Снежина Любозарова Димитрова ; Рец. Бистра Андреева, Снежина Димитрова.; Compound phonology across languages Influence of L2 prominence patterns on L1 production and perception (the case of English and Bulgarian N+N constructions) Nikoleta Rosenova Stoykova
 
Creator:
Стойкова, Николета Росенова; Stojkova, Nikoleta Rosenova; Димитрова, Снежина Любозарова науч. ръководител; Андреева, Бистра Стефанова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. "Герм. ез. - фонетика и фонология - англ. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика" 2021; Библиогр. с. 38-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Английски език фонетика.; Български език фонетика.
 
*** *** ***
 
001:
001182088
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стойкова, Николета Росенова
 
245:
Фонология на сложните съществителни имена в различните езици :| Влияние на акцентните структури на чуждия език върху продукцията и перцепцията в родния език (при конструкции от вида съществително име + съществително име в английския и българския език) : Автореферат /| Николета Росенова Стойкова ; Науч. ръководител Снежина Любозарова Димитрова ; Рец. Бистра Андреева, Снежина Димитрова.
 
246:
Compound phonology across languages| Influence of L2 prominence patterns on L1 production and perception (the case of English and Bulgarian N+N constructions)| Nikoleta Rosenova Stoykova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 883.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология, науч. спец. "Герм. ез. - фонетика и фонология - англ. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 38-41
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Английски език| фонетика.| Български език| фонетика.
 
700:
Stojkova, Nikoleta Rosenova| Димитрова, Снежина Любозарова| науч. ръководител| Андреева, Бистра Стефанова| рец.