Current View
Citation link:
Title:
Банково стрес-тестване : Ефективност на макропруденциалния стрес тест за оценка на банкова устойчивост : Автореферат / Венцислав Николаев Христев ; Науч. ръководител Мария Видолова ; Рец. Стефан Христов Петранов, Емилия Георгиева Миланова-Цончева.; Bank stress-testing Effectiveness of the macroprudential stress test for assessing bank resilience Ventsislav Nikolaev Hristev
 
Creator:
Христев, Венцислав Николаев; Hristev, Vencislav Nikolaev; Видолова, Мария Петрова науч. ръководител; Петранов, Стефан Христов рец.; Миланова, Емилия Георгиева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на рец. Емилия Георгиева Миланова е Емилия Георгиева Миланова-Цончева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8 Икономика (Полит. икономия) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Банки.
 
*** *** ***
 
001:
001176210
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христев, Венцислав Николаев
 
245:
Банково стрес-тестване :| Ефективност на макропруденциалния стрес тест за оценка на банкова устойчивост : Автореферат /| Венцислав Николаев Христев ; Науч. ръководител Мария Видолова ; Рец. Стефан Христов Петранов, Емилия Георгиева Миланова-Цончева.
 
246:
Bank stress-testing| Effectiveness of the macroprudential stress test for assessing bank resilience| Ventsislav Nikolaev Hristev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1007. KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
41 с. :| с табл., цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на рец. Емилия Георгиева Миланова е Емилия Георгиева Миланова-Цончева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8 Икономика (Полит. икономия)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Банки.
 
700:
Hristev, Vencislav Nikolaev| Видолова, Мария Петрова| науч. ръководител| Петранов, Стефан Христов| рец.| Миланова, Емилия Георгиева| рец.