Citation link:
 • Украинско-български преглед : Двуседмично списание / Урежда се от ред. к-т Списание
  • Начални страници
   • Год. I, 15 октомври 1919, Бр. 1.
   • Год. I, 1 ноември 1919, Бр. 2.
   • Год. I, 15 ноември 1919, Бр. 3.
   • Год. I, 1 декември 1919, Бр. 4.
   • Год. I, 15 декември 1919, Бр. 5.
   • Год. I, 15 януари 1920, Бр. 7.
   • Год. I, 1 февруари 1920, Бр. 8.
   • Год. I, 15 февруари 1920, Бр. 9
   • Год. I, 1 март 1920, Бр. 10.
   • Год. I, 1 април 1920, Бр. 12.
   • Год. I, 15 април 1920, Бр. 13.
   • Год. I, 15 май 1920, Бр. 15.
   • Год. I, 21 юни 1920, Бр. 17.