Abstract:
Майор Милко Мирков, български военен. Укротяване на конете.
 
Created:
11.02.1940
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450179
 
Subject:
армейски офицер; пейзаж; свободно време; AthPlus