Citation link:
  • Общ университетски правилник и др. : (Утвърден с министерска заповед N 29326 от 22септември 1910 год.).
    • Заглавна страница