Current View
Citation link:
Title:
Биоразнообразие на община Сатовча : Автореферат / Асен Иванов Асенов ; Науч. консултант Петър В. Петров ; Науч. жури Петър В. Петров и др.
 
Creator:
Асенов, Асен Иванов; Петров, Петър Василев; Любенова, Марияна Иванова; Николова, Марияна; Петров, Петър Стефанов; Недков, Стоян
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление Науки за земята 4.4 01.08.04 Биогеография и география на почвите СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Ландшафтознание и опазване на природната среда 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Околна среда - влияние върху живите организми дисертации Сатовча.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Асенов, Асен Иванов
 
245:
Биоразнообразие на община Сатовча :| Автореферат /| Асен Иванов Асенов ; Науч. консултант Петър В. Петров ; Науч. жури Петър В. Петров и др.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 3,37 МВ)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
51 с. :| с цв. к., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен доктор, Проф. направление Науки за земята 4.4 01.08.04 Биогеография и география на почвите| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Ландшафтознание и опазване на природната среда| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Околна среда - влияние върху живите организми| дисертации| Сатовча.
 
700:
Петров, Петър Василев| Любенова, Марияна Иванова| Николова, Марияна| Петров, Петър Стефанов| Недков, Стоян