Citation link:
 • 90(35) Требник, последна четвърт на ХVІ в. (1590–1600)
  • л.1-10
   • л.1а
   • л.1б
   • л.2а
   • л.2б
   • л.3а
   • л.3б
   • л.4а
   • л.4б
   • л.5а
   • л.5б
   • л.6а
   • л.6б
   • л.7а
   • л.7б
   • л.8а
   • л.8б
   • л.9а
   • л.9б
   • л.10а
   • л.10б
  • л.11-20
   • л.11а
   • л.11б
   • л.12а
   • л.12б
   • л.13а
   • л.13б
   • л.14а
   • л.14б
   • л.15а
   • л.15б
   • л.16а
   • л.16б
   • л.17а
   • л.17б
   • л.18а
   • л.18б
   • л.19а
   • л.19б
   • л.20а
   • л.20б
  • л.21-30
   • л.21а
   • л.21б
   • л.22а
   • л.22б
   • л.23а
   • л.23б
   • л.24а
   • л.24б
   • л.25а
   • л.25б
   • л.26а
   • л.26б
   • л.27а
   • л.27б
   • л.28а
   • л.28б
   • л.29а
   • л.29б
   • л.30а
   • л.30б
  • л.31-40
   • л.31а
   • л.31б
   • л.32а
   • л.32б
   • л.33а
   • л.33б
   • л.34а
   • л.34б
   • л.35а
   • л.35б
   • л.36а
   • л.36б
   • л.37а
   • л.37б
   • л.38а
   • л.38б
   • л.39а
   • л.39б
   • л.40а
   • л.40б
  • л.41-50
   • л.41а
   • л.41б
   • л.42а
   • л.42б
   • л.43а
   • л.43б
   • л.44а
   • л.44б
   • л.45а
   • л.45б
   • л.46а
   • л.46б
   • л.47а
   • л.47б
   • л.48а
   • л.48б
   • л.49а
   • л.49б
   • л.50а
   • л.50б
  • л.51-60
   • л.51а
   • л.51б
   • л.52а
   • л.52б
   • л.53а
   • л.53б
   • л.54а
   • л.54б
   • л.55а
   • л.55б
   • л.56а
   • л.56б
   • л.57а
   • л.57б
   • л.58а
   • л.58б
   • л.59а
   • л.59б
   • л.60а
   • л.60б
  • л.61-70
   • л.61а
   • л.61б
   • л.62а
   • л.62б
   • л.64а
   • л.64б
   • л.65а
   • л.65б
   • л.66а
   • л.66б
   • л.67а
   • л.67б
   • л.68а
   • л.68б
   • л.69а
   • л.69б
   • л.70а
   • л.70б
  • л.71-80
   • л.71а
   • л.71б
   • л.72а
   • л.72б
   • л.73а
   • л.73б
   • л.74а
   • л.74б
   • л.75а
   • л.75б
   • л.76а
   • л.76б
   • л.77а
   • л.77б
   • л.79а
   • л.79б
   • л.80а
   • л.80б
  • л.81-90
   • л.81а
   • л.81б
   • л.82а
   • л.82б
   • л.83а
   • л.83б
   • л.84а
   • л.84б
   • л.85а
   • л.85б
   • л.87а
   • л.87б
   • л.88а
   • л.88б
   • л.89а
   • л.89б
   • л.90а
   • л.90б
  • л.91-100
   • л.91а
   • л.91б
   • л.92а
   • л.92б
   • л.93а
   • л.93б
   • л.94а
   • л.94б
   • л.95а
   • л.95б
   • л.96а
   • л.96б
   • л.97а
   • л.97б
   • л.98а
   • л.98б
   • л.99а
   • л.99б
   • л.100а
   • л.100б
  • л.101-110
   • л.101а
   • л.101б
   • л.102а
   • л.102б
   • л.103а
   • л.103б
   • л.104а
   • л.104б
   • л.105а
   • л.105б
   • л.106а
   • л.106б
   • л.107а
   • л.107б
   • л.108а
   • л.108б
   • л.109а
   • л.109б
   • л.110а
   • л.110б
  • л.111-118
   • л.111а
   • л.111б
   • л.112а
   • л.112б
   • л.113а
   • л.113б
   • л.114а
   • л.114б
   • л.115а
   • л.115б
   • л.116а
   • л.116б
   • л.117а
   • л.117б
   • л.118а
   • л.118б
  • еталон