Citation link:
  • 177(884) Триод цветен (пентикостар)(фрагмент), втора половина на ХІV век
    • л.1а
    • л.1б
    • еталон