Citation link:
Abstract:
Политзатворникът Асен Михалев от Павликени след излизане от затвора.
 
Created:
1934
 
Spatial:
Стара Загора, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080817
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 72К; оп. 1; а.е. 31; л. 2.
 
Subject:
комунистическо движение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements