Current View
Citation link:
Title:
Модел на уеббазирано обучение по чужд език : Автореферат / Анелия Ивова Кременска ; Науч. консултанти Данаил Данков, Румяна Пейчева-Форсайт.
 
Creator:
Кременска, Анелия Ивова; Данков, Данаил Борисов науч. консултант; Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова науч. консултант
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. Методика на обучението по англ. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Методика на обучението по англ. ез. 2011; Библиогр. с. 35-36; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Чужди езици методика на преподаването.; Информационни и комуникационни технологии приложение в обучението по чужд език.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кременска, Анелия Ивова
 
245:
Модел на уеббазирано обучение по чужд език :| Автореферат /| Анелия Ивова Кременска ; Науч. консултанти Данаил Данков, Румяна Пейчева-Форсайт.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 775 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. Методика на обучението по англ. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. Методика на обучението по англ. ез.| 2011
 
504:
Библиогр. с. 35-36
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Чужди езици| методика на преподаването.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в обучението по чужд език.
 
700:
Данков, Данаил Борисов| науч. консултант| Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова| науч. консултант