Current View
Citation link:
Title:
Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици : Автореферат / Станислав Кръстев Костов.
 
Creator:
Костов, Станислав Кръстев
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика" 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Европейски съюз правни проблеми дисертации; Европейски съд законодателни и директивни материали дисертации
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костов, Станислав Кръстев
 
245:
Актовете на Съда на Европейския съюз и техните правни последици :| Автореферат /| Станислав Кръстев Костов.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 304 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
27 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
610:
Европейски съюз| правни проблеми| дисертации| Европейски съд| законодателни и директивни материали| дисертации