Current View
Citation link:
Title:
Национален интерес в контекста на Европейската енергийна политика : Сравнителен анализ на правителствените програми на седем държави-членки на ЕС в периодите 2007-2009 г. и 2016-2019 г. : Автореферат / Иван-Петър Живков Йовчев ; Науч. ръководител Румяна Петрова Коларова ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров, Атанас Димитров Георгиев.; National interest in the context of the European energy policy A comparative analysis of the governmental programmes of seven member - states of the EU in the periods 2007-2009 and 2016-2019 Ivan-Petar Zhivkov Yovchev
 
Creator:
Йовчев, Иван-Петър Живков; Jovcev, Ivan-Petar Zivkov; Коларова, Румяна Петрова науч. ръководител; Тодоров, Антоний Тодоров рец.; Георгиев, Атанас Димитров рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология (Сравнителна политология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Политология" 2020; Библиогр. с. 39-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Европейски съюз програми; Енергетика Европейски съюз.
 
*** *** ***
 
001:
001180416
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йовчев, Иван-Петър Живков
 
245:
Национален интерес в контекста на Европейската енергийна политика :| Сравнителен анализ на правителствените програми на седем държави-членки на ЕС в периодите 2007-2009 г. и 2016-2019 г. : Автореферат /| Иван-Петър Живков Йовчев ; Науч. ръководител Румяна Петрова Коларова ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров, Атанас Димитров Георгиев.
 
246:
National interest in the context of the European energy policy| A comparative analysis of the governmental programmes of seven member - states of the EU in the periods 2007-2009 and 2016-2019| Ivan-Petar Zhivkov Yovchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.052 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
43 с. :| с цв. табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология (Сравнителна политология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Политология"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 39-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
610:
Европейски съюз| програми
 
650:
Енергетика| Европейски съюз.
 
700:
Jovcev, Ivan-Petar Zivkov| Коларова, Румяна Петрова| науч. ръководител| Тодоров, Антоний Тодоров| рец.| Георгиев, Атанас Димитров| рец.