Current View
Citation link:
Title:
Определяне на сечение за взаимодействие чрез отслабването на сноп протони с импулс 31 GeV/c В 90 сантиметрова графитна мишена : Изследване на адрон-ядрени взаимодействия при високи енергии : Автореферат / Симона Илиева Илиева ; Науч. ръководител Мариян Богомилов ; Рец. Леандър Борисов Литов, Ваню Джанков Чолаков.; Measurement of the production cross section of 31 GeV/c protons on carbon via beam attenuation in a 90-cm-long target High-energy hadron-nuclear interactions Simona Ilieva Ilieva
 
Creator:
Илиева, Симона Илиева; Ilieva, Simona Ilieva; Богомилов, Мариян Величков науч. ръководител; Литов, Леандър Борисов рец.; Чолаков, Ваню Джанков рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: 4.1 Физ. науки физика на елементарните частици и високите енергии СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2021; Библиогр. с. 16-20; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Протони.; Неутрино.; Ядрени реакции.
 
*** *** ***
 
001:
001181420
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева, Симона Илиева
 
245:
Определяне на сечение за взаимодействие чрез отслабването на сноп протони с импулс 31 GeV/c В 90 сантиметрова графитна мишена :| Изследване на адрон-ядрени взаимодействия при високи енергии : Автореферат /| Симона Илиева Илиева ; Науч. ръководител Мариян Богомилов ; Рец. Леандър Борисов Литов, Ваню Джанков Чолаков.
 
246:
Measurement of the production cross section of 31 GeV/c protons on carbon via beam attenuation in a 90-cm-long target| High-energy hadron-nuclear interactions| Simona Ilieva Ilieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 478.3 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
21 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: 4.1 Физ. науки физика на елементарните частици и високите енергии| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2021
 
504:
Библиогр. с. 16-20
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Протони.| Неутрино.| Ядрени реакции.
 
700:
Ilieva, Simona Ilieva| Богомилов, Мариян Величков| науч. ръководител| Литов, Леандър Борисов| рец.| Чолаков, Ваню Джанков| рец.