Current View
Citation link:
Title:
Използване на безпилотни летателни системи за придобиване, обработка и анализ на пространствени данни : Автореферат / Владимир Антонов Филипов ; Науч. ръководител Антон Попов.; Use of unmanned aerial systems for acquisition, process and analyze of spatial data Vladimir Antonov Filipov
 
Creator:
Филипов, Владимир Антонов; Filipov, Vladimir Antonov; Попов, Антон Борисов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. "Картография (вкл. Тематично геогр. картографиране - Дистанционни изследвания)" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Летателни апарати.; Фотография, космическа.; Географски информационни системи.; Картография.
 
*** *** ***
 
001:
001138721
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Филипов, Владимир Антонов
 
245:
Използване на безпилотни летателни системи за придобиване, обработка и анализ на пространствени данни :| Автореферат /| Владимир Антонов Филипов ; Науч. ръководител Антон Попов.
 
246:
Use of unmanned aerial systems for acquisition, process and analyze of spatial data| Vladimir Antonov Filipov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.109 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 с. :| с табл., цв. снимки, сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. "Картография (вкл. Тематично геогр. картографиране - Дистанционни изследвания)"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Летателни апарати.| Фотография, космическа.| Географски информационни системи.| Картография.
 
700:
Filipov, Vladimir Antonov| Попов, Антон Борисов| науч. ръководител