Current View
Citation link:
Title:
Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия : Автореферат / Боряна Георгиева Камова ; Науч. консултант Гергана Русева.
 
Creator:
Камова, Боряна Георгиева; Русева, Гергана Руменова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Индия религия и митология [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Филология, науч. спец. "Индийска литература и култура" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Класически изток", специалност "Индология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Индия обществено устройство и обществени отношения; Съсловия история. Индия
 
*** *** ***
 
001:
001151482
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Камова, Боряна Георгиева
 
245:
Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия :| Автореферат /| Боряна Георгиева Камова ; Науч. консултант Гергана Русева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 591.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
28 с. ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Филология, науч. спец. "Индийска литература и култура"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Класически изток", специалност "Индология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Индия| обществено устройство и обществени отношения| Съсловия| история.| Индия
 
651:
Индия| религия и митология
 
700:
Русева, Гергана Руменова| науч. ръководител