Citation link:
 • Многострадална Геновева : Жалостно позорище на петъ дѣйствія / Преведено одъ Сьрбскій на Българскій язикъ отъ Павла Тодорова. А печатано съ иждивеніе-то на Неша Недѣлкова отъ Коприщица. Въ Бѣлградъ Въ Правителственѫ-тѫ Книгопечатницѫ. 1856
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
  • Лица-та кои-то дѣйствуватъ
   • [с. 2]
  • Пьрво дѣйствіє
   • Позорище І
   • Позорище ІІ
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 5
   • Позорище ІV
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Позорище V
    • [с.] 10
  • Второ дѣйствіє
   • Позорище І
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Позорище ІІ
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 15
   • Позорище ІV
    • [с.] 16
   • Позорище V
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с. 19]
  • Трето дѣйствіє
   • Позорище І
    • [с. 20]
    • [с.] 21
   • Позорище ІІ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Позорище ІІІ
   • Позорище ІV
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Позорище V
    • [с.] 26
   • Позорище VІ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Позорище VІІ
    • [с. 29]
    • [с. 30]
    • [с. 31]
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Четвьрто дѣйствіє
   • Позорище І
    • [с.] 35
   • Позорище ІІ
    • [с.] 36
   • Позорище ІІІ
    • [с.] 37
    • [с. 38]
   • Позорище ІV
    • [с. 39]
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Позорище V
    • [с. 42]
   • Позорище VІ
    • [с. 43]
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Позорище VІІ
   • Позорище VІІІ
    • [с. 48]
   • Позорище ІХ
    • [с.] 49
   • Позорище Х
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Позорище ХІ
    • [с.] 52
  • Пето дѣйствіє
   • Позорище І
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Позорище ІІ
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с. 58]
   • Позорище ІІІ
    • [с. 59]
   • Позорище ІV
   • Позорище V
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Позорище VІ
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • Позорище VІІ
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Позорище VІІІ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]