Current View
Citation link:
Title:
Социални и комуникационни особености на технологичната журналистика : Автореферат / Боян Зоран Иванович ; Науч. ръководител Мария Попова.
 
Creator:
Иванович, Боян Зоран; Попова, Мария Александрова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Теория на журналистиката и медиите) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Средства за масова информация социологични проблеми.; Журналистика жанрове.
 
*** *** ***
 
001:
001153849
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванович, Боян Зоран
 
245:
Социални и комуникационни особености на технологичната журналистика :| Автореферат /| Боян Зоран Иванович ; Науч. ръководител Мария Попова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 631.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
26 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Теория на журналистиката и медиите)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Средства за масова информация| социологични проблеми.| Журналистика| жанрове.
 
700:
Попова, Мария Александрова| науч. ръководител