Abstract:
Личности, свързани с Георги Димитров. Елена Димитрова и синът на Торглер.
 
Created:
септември 1933
 
Spatial:
Лондон, Великобритания
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160174
 
IsFormatOf:
Г І 107/33
 
Subject:
1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov