Current View
Citation link:
Title:
Скрининг за гени-интерактори на гена fragile X mental retardation 1 (dfmr1) при Drosophila melanogaster : Автореферат / Димитрина Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Гинка Генова.
 
Creator:
Георгиева, Димитрина Георгиева; Генова, Гинка Колева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Генетика) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. , Кат. "Генетика" 2014; Библиогр. с. 39-43; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Генетика.; Мутации.; Молекулна генетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Димитрина Георгиева
 
245:
Скрининг за гени-интерактори на гена fragile X mental retardation 1 (dfmr1) при Drosophila melanogaster :| Автореферат /| Димитрина Георгиева Георгиева ; Науч. ръководител Гинка Генова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,67 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
44 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Генетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. , Кат. "Генетика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 39-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Генетика.| Мутации.| Молекулна генетика.
 
700:
Генова, Гинка Колева| науч. ръководител