Abstract:
Димитър Спространов (1897-1967) - български писател, автор на битово-исторически романи; юрист. Моменти от постановката ”Синята светлина”, поставена на сцената на Народния театър.
 
Created:
1938 г.
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13996445420249
 
IsFormatOf:
Инв. № Сн. 2005/2002
 
Subject:
писател; театър; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld