Current View
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски ". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 104. / Ред. кол. Филип Мачев - глав. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Мачев, Филип Александров ред.; Вангелов, Диан Ангелов ред.; Богданов, Камен Богданов ред.; Чаталов, Атанас Георгиев ред.; Павлишина, Полина Всеволодова ред.; Герджиков, Янко Станчев ред.; Московска, Ирина ред.; Ташев, Димитър Атанасов ред.
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
*** *** ***
 
001:
001112374
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски ". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 104. /| Ред. кол. Филип Мачев - глав. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.225 MB)
 
260:
2016.
 
300:
146 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
700:
Мачев, Филип Александров| ред.| Вангелов, Диан Ангелов| ред.| Богданов, Камен Богданов| ред.| Чаталов, Атанас Георгиев| ред.| Павлишина, Полина Всеволодова| ред.| Герджиков, Янко Станчев| ред.| Московска, Ирина| ред.| Ташев, Димитър Атанасов| ред.