Current View
Title:
Медийна музика : Звукозаписана и медийно (ре)продуцирана музика от България : Автореферат / Венцислав Димов Димов.; Media music Recorded and (re) produced music from Bulgaria Ventcislav Dimov Dimov
 
Creator:
Димов, Венцислав Димов; Dimov, Vencislav Dimov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медийна музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2018; Библиогр. с. 24-26; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Музика история. България; Средства за масова информация история 20 в. България; Звук записване и възпроизвеждане история 20 в. България
 
*** *** ***
 
001:
001144889
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димов, Венцислав Димов
 
245:
Медийна музика :| Звукозаписана и медийно (ре)продуцирана музика от България : Автореферат /| Венцислав Димов Димов.
 
246:
Media music| Recorded and (re) produced music from Bulgaria| Ventcislav Dimov Dimov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 401.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медийна музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 24-26
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Музика| история.| България| Средства за масова информация| история| 20 в.| България| Звук| записване и възпроизвеждане| история| 20 в.| България
 
700:
Dimov, Vencislav Dimov