Citation link:
Abstract:
Димитър Гичев като окръжен управител на Пловдив, 1922 г.
 
Created:
1922
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400085
 
IsFormatOf:
№ 671
 
Subject:
политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians