Citation link:
Abstract:
Коста Вангелов с участници в конгреса на митническите чиновници.
 
Created:
1933
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450099
 
Subject:
1930; държавен чиновник; гпрофесионално обединение; AthPlus