Abstract:
Анастас Попхристов (в центъра) сред колеги и ученици от основното училище в с. Туден, Годечко през 1922 г.
 
Created:
1922
 
Spatial:
с. Туден, област София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670413
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 187.
 
Subject:
учител; ученик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople