Current View
Citation link:
Title:
Синтез, спектрални и хроматографски свойства на нови 6Н-6-оксо-дибензо [c, h] хромени : Автореферат / Явор Николаев Митрев ; Науч. ръководител Мариана Паламарева ; Науч. консултант Милен Богданов.
 
Creator:
Митрев, Явор Николаев; Паламарева, Мариана Димитрова науч. ръководител; Богданов, Милен Георгиев науч. консултант
 
Date:
2011 [issued]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" , Науч. спец. Органична химия, шифър 01.05.03. СУ "Св. Климент Охридски", Хим. фак., Кат. по Органична химия 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Хетероциклични съединения.; Органични съединения - структура.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митрев, Явор Николаев
 
245:
Синтез, спектрални и хроматографски свойства на нови 6Н-6-оксо-дибензо [c, h] хромени :| Автореферат /| Явор Николаев Митрев ; Науч. ръководител Мариана Паламарева ; Науч. консултант Милен Богданов.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 1,47 МВ)
 
260:
София :
 
300:
47 с. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" , Науч. спец. Органична химия, шифър 01.05.03.| СУ "Св. Климент Охридски", Хим. фак., Кат. по Органична химия| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Хетероциклични съединения.| Органични съединения - структура.
 
700:
Паламарева, Мариана Димитрова| науч. ръководител| Богданов, Милен Георгиев| науч. консултант