Current View
Citation link:
Title:
Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели ( върху материал от Европейската изпитна система за езикови сертификати - ECL) : Автореферат / Албена Недкова Добрева ; Науч. ръководител Виолета Горанова Тачева.
 
Creator:
Добрева, Албена Недкова; Тачева, Виолета Горанова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление 2.1. Филология (Бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Устна реч.; Чужди езици методика на преподаването за ВУЗ.; Български език методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Добрева, Албена Недкова
 
245:
Умението говорене като продуктивен компонент на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели ( върху материал от Европейската изпитна система за езикови сертификати - ECL) :| Автореферат /| Албена Недкова Добрева ; Науч. ръководител Виолета Горанова Тачева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 998 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
41 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по направление 2.1. Филология (Бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Устна реч.| Чужди езици| методика на преподаването| за ВУЗ.| Български език| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Тачева, Виолета Горанова| науч. ръководител