Citation link:
  • Мистификацията с произведенията на Хр. Ботйов /Ив. Г. Клинчаров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев