Abstract:
Индустриалецът Иван Хаджиберов със съпругата си Тодорица.
 
IsPartOf:
колекция Хаджиберови
 
RightsHolder:
Даниела Бабикян
 
Identifier:
F14370387450045
 
Subject:
свободно време; едър собственик; AthPlus