Citation link:
 • Мирозрение или български инвалид :Списание повременно
  • Брой 1, Oктомври 1870 [предна корица]
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • Съчинения А.Гилфердинга, Част първа
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. [9]
   • Съдържание
  • Брой 2, Ноември 1870 [предна корица]
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • Съдържание