Current View
Citation link:
Title:
Музиката в обучението по английски език на деца в предучилищна възраст : Интегриран подход за формиране на творческо поколение : Автореферат / Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев
 
Creator:
Караминкова-Кабакова, Емилия Лазарова; Георгиев, Адриан Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Музика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Английски език методология на изучаването на езика.; Музикално възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001157527
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Караминкова-Кабакова, Емилия Лазарова
 
245:
Музиката в обучението по английски език на деца в предучилищна възраст :| Интегриран подход за формиране на творческо поколение : Автореферат /| Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова ; Науч. ръководител Адриан Георгиев
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.110 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 с. : ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Музика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Английски език| методология на изучаването на езика.| Музикално възпитание.
 
700:
Георгиев, Адриан Георгиев| науч. ръководител