Current View
Citation link:
Title:
Ъндърграундът в чешкия и българския социокултурен контекст от 60-те до края на 80-те години на XX век : Автореферат / Александра Ангелова Александрова ; Науч. ръководител Ани Бурова ; Рец. Добромир Григоров Григоров, Анжелина Христова Пенчева.; Underground in the socialcultural context of Czechoslovakia and Bulgaria from 1960s to 1989 Aleksandra Angelova Aleksandrova
 
Creator:
Александрова, Александрa Ангелова; Aleksandrova, Aleksandra Angelova; Бурова, Ани Антонова науч. ръководител; Григоров, Добромир Григоров рец.; Пенчева, Анжелина Христова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 2.1. Филология , докторска прогр. "Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия" - История на чеш. лит. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. лит. 2020; Библиогр. с. 55-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Субкултура 1979-1999 г. Чехия.; Субкултура 1979-1999 г. България
 
*** *** ***
 
001:
001180384
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александрова, Александрa Ангелова
 
245:
Ъндърграундът в чешкия и българския социокултурен контекст от 60-те до края на 80-те години на XX век :| Автореферат /| Александра Ангелова Александрова ; Науч. ръководител Ани Бурова ; Рец. Добромир Григоров Григоров, Анжелина Христова Пенчева.
 
246:
Underground in the socialcultural context of Czechoslovakia and Bulgaria from 1960s to 1989| Aleksandra Angelova Aleksandrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.017 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
99 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 2.1. Филология , докторска прогр. "Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия" - История на чеш. лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. лит.| 2020
 
504:
Библиогр. с. 55-58
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Субкултура| 1979-1999 г.| Чехия.| Субкултура| 1979-1999 г.| България
 
700:
Aleksandrova, Aleksandra Angelova| Бурова, Ани Антонова| науч. ръководител| Григоров, Добромир Григоров| рец.| Пенчева, Анжелина Христова| рец.