Current View
Citation link:
Title:
Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране : Автореферат / Леонид Тодоров Тодоров ; Науч. ръководител Стелиян Димитров.
 
Creator:
Тодоров, Леонид Тодоров; Димитров, Стелиян Славков науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 4.4 - Науки за земята, Картография - вкл. Тематично геогр. картографиране - ГИС СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Картография и геогр. информ. системи 2019; Библиогр. с. 52-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Териториално планиране.; Географски информационни системи.; Картография.
 
*** *** ***
 
001:
001157007
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодоров, Леонид Тодоров
 
245:
Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране :| Автореферат /| Леонид Тодоров Тодоров ; Науч. ръководител Стелиян Димитров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.518 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
56 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 4.4 - Науки за земята, Картография - вкл. Тематично геогр. картографиране - ГИС| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Картография и геогр. информ. системи| 2019
 
504:
Библиогр. с. 52-56
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Териториално планиране.| Географски информационни системи.| Картография.
 
700:
Димитров, Стелиян Славков| науч. ръководител