Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Орехово
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165