Citation link:
Abstract:
Г. Кънчов, народен представител в Учредителното събрание в Търново през 1879 г., избран от гр. Севлиево.
 
Created:
1879
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491471
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 173К; оп. 6; а.е. 3127.
 
Subject:
депутат; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople