• Przyczynek do zyciorysu Adama Asnyka /Napisal Mieczyslaw Offmanski.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев