Citation link:
Abstract:
Първомайска манифестация пред Народното събрание
 
Created:
1906
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160006
 
IsFormatOf:
Г І 235/18
 
Subject:
работническо движение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements