Citation link:
Abstract:
Архимандрит Дамиан (Говоров) като ректор на Кишиневската духовна семинария.
 
Created:
1913
 
Spatial:
Молдова, Кишинев
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450454
 
Subject:
1910; духовник; училище; AthPlus