Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.12
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.12
 
Date of Issue:
1936
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Йорданов, М. Млекопреработване, 1-38; Петров, Ст., Петров, К. Високопланинските пасища в Белмекенския масив и тяхното значение за местното скотовъдство, 39-54; Ангелов, Ст., Томов, Цв. Изследвания и опити върху особено заболяване при говедата и биволите твърде прилично на хеморагичната септицемия, предизвикано от хранене с дъбови пъпки и млади дъбови клонки и листа, 55-76; Попов, П. Към въпроса за причините на планинската хематурия, 77-118; Иванов, Кс., Емануилов, И. Изследвания върху лингватулозата на мезентериалните лимфни възли на овцата у нас, 119-134; Ангелов, Ст., Куюмджиев, Ил. Принос към въпроса за добиване на преципитинни серуми, употребими при серодиагнозата на антракса, 135-144; Иванов, Кс. Зъбни аномалии и стомашно-чревни изменения у коня, 145-168; Радев, Т. Влияние на вкарването на въгленни частички в тялото на животните върху образуването на хемоглобин и червени кръвни телца. Същевременно един принос към изучаването на фенилхидрацинната анемия, 169-224; Хаджидимитров, П. Принос към проучването на сименталите в Северозападна България, 225-250; Златев, Ив. Принос към методиката за откриване загнивните процеси на месото, 251-296; Ненков, Ив. Изследвания върху устройството на родилния апарат на биволицата и установяване на бременността при същата, 297-326; Петров, Ст., Хаджидимитров, П. Кръвните линии на българското коневъдство, 327-410; Москов, Моско. Изследвания върху числените вариации на гръдните и поясните прешлени по свински и овчи ембриони, 411-444; Минчев, П. Влиянието на метиленовото синило, трипановото синило и конгорота върху зеничната реакция у коня, 445-482; Иванов, Стефан. Върху вариациите на гръдните и поясни прешлени при големите домашни преживни, 483-502; Петков, Асен. Параплацента у кучето, 503-530; Начев, Б. Клинически изследвания върху гастрофилиазата на конете, 531-566.