Citation link:
 • Описванїе за холера
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Да съхрани господь богъ всѣхъ насъ
   • [с. 1]
  • Предисловіе
   • [с. 2]
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Глава пѫрва. За да ли прифаща холерата или нѣ
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Глава втора. За нѣкои причини, които докарватъ нападваньето на холерата вѫрхՃ човѣшкѫтѫ снагѫ
   • [с.] 8
  • Глава третѧ. Какъ да отбѣгни и да са Ճварди нѣкои си отъ холерѫтѫ
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Глава четвѫрта. За показаны тѣ припадваніѧ когато холерата докачи човѣшкото тѣло
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Глава петѧ. Какъ да са изцѣри нѣкои си отъ холерѫтѫ
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]