Citation link:
Abstract:
Български журналисти на Варшавската гара. Между тях д-р Петко Пенчев, Димо Казасов, Христо Силянов.
 
Created:
30.09.1931
 
Spatial:
Варшава, Полша
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670613
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1722К, оп. 1, а.е. 20.
 
Subject:
журналист; конгрес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople