Current View
Citation link:
Title:
Философия на превода - между буквалното и интерпретацията : Автореферат / София Ангелова ; Науч. ръководител Веселин Дафов
 
Creator:
Ангелова, София Симеонова; Дафов, Веселин Христов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Превод философия.
 
*** *** ***
 
001:
001158496
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, София Симеонова
 
245:
Философия на превода - между буквалното и интерпретацията :| Автореферат /| София Ангелова ; Науч. ръководител Веселин Дафов
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 317.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
28 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия| СУ "Св. Климент Охридски", Философски фак.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Превод| философия.
 
700:
Дафов, Веселин Христов| науч. ръководител