Citation link:
 • Сокращенный катихисисъ за началныте ученицы които сѫ свършили букваря
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Похвално стихотворение за г-жа Домника Репановна]
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Сокрщенный катихисисъ
   • ”Що е Катихисисъ?
   • Вѣрую во единаго Бога Отща и проч:
    • [с. 7]
    • [с.] 8
   • ”Що е грѣхъ? Престепленія на Божія законъ
    • [с.] 9
   • ”Що е церква
    • [с.] 10
   • ”Що е крещеніе
    • [с.] 11
   • Що е мѵропомазаніе?
   • Що е причащеніе?
   • ”Защо се причащавашь?
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Що е покаяніе?
   • ”Що е епитиміа?
   • ”Що е священство?
    • [с.] 14
   • ”Какво различіе имѫтъ?
   • ”Що е бракъ?
   • ”Що е масеоосвѣщеніе
    • [с.] 15
   • ”Що е молитва?
   • ”Какъ се чете тя?
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • ”Какво учатъ тія заповѣди?
   • ”Какво учи първа-та заповѣдъ?”
   • ”Какво запрещава втора-та заповѣдь?
    • [с.] 18
   • ”Какво запрещава трета-та заповѣдь?
   • ”Какво повелѣва четвьрта-та заповѣдь?
   • ”Какво повелѣва пята-та?
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • ”Какво запрещава шеста-та заповѣдь?
   • ”Какво запрещава седма-та заповѣдь?
    • [с.] 21
   • ”Какво запрещава осма-та заповѣдь?
   • "Какво запрещава девѫта-та заповѣдь?
   • "Какво запрещава десята-та?
    • [с.] 22
   • Изреченіе отъ Свящ: писаніе
    • [с.] 23
  • [Дарителска бележка]
   • [с.] 24
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригивналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]